vn

en

jp

歯車製作なら岡常歯車製作所へ

1.Bảo mật các thông tin cá nhân

Công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd luôn tuân theo Luật pháp và các hướng dẫn về quy định bảo vệ thông tin khách hàng.

2.Thu thập thông tin cá nhân

Trong trường hợp công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd phải thu thập thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ thu thập trên phương diện công bằng và hợp lý. Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn ở mức cần thiết để đạt được mục tiêu, và sau đó chúng tôi sẽ xác minh thông tin của khách hàng và thông báo rõ ràng mục đích của việc thu thập này.

3.Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd chúng tôi chỉ sử dụng trong phạm vi của mục đích thu thập thông tin cá nhân của khách hàng. Ngoài ra, các thông tin cá nhân được giao phó cho các nhà thầu phụ sẽ được sử dụng chỉ trong phạm vi hợp đồng.

4.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Đối với thông tin cá nhân của khách hàng, công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd sẽ chỉ cung cấp cho nhà thầu phụ đã được lựa chọn trên cơ sở kiểm tra nghiêm ngặt, và sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, trong những trường hợp ngoại lệ, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan điều tra (chẳng hạn như cảnh sát và tòa án).

5.Quản lý thông tin cá nhân

Để thông tin cá nhân không bị mất hoặc truy cập trái phép, công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd sẽ có biện pháp bảo mật hợp lý chẳng hạn như tiêu huỷ, chống lại nguy cơ rò rỉ, giả mạo, ... , truyền thông tin để đáp ứng mục đích sử dụng của doanh nghiệp và sau đó chúng tôi sẽ liên tục cải thiện hệ thống an ninh quản lý thông tin cá nhân.

6.Tiết lộ, sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân

Tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, chỉnh sửa, xóa, … , nếu khách hàng yêu cầu, công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd chúng tôi sẽ đáp ứng kịp thời ở một mức độ hợp lý.

7.Duy trì và nâng cao việc bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd luôn luôn thúc đẩy cải tiến liên tục các hệ thống quản lý trang web, bao gồm cả nhu cầu của các đối tượng dữ liệu, và tuân thủ một cách kịp thời và thích hợp các xu hướng công nghệ IT, kiểm tra lại các chương trình hệ thống quản lý.

ホブ盤

主要設備

組立製品等