vn

en

jp

歯車製作なら岡常歯車製作所へ

Liên kết đến trang web Bộ phận bánh răng của công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd, mạng nội bộ và tự do bất kể thương mại hoặc phi thương mại. Công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về việc bồi thường từ các bên thứ ba cho trang web liên kết, hay bất kỳ khiếu nại và yêu cầu nào về các thiết bị đó. . Công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ hình thức nào về tính chính xác của nội dung trang web liên kết đó. Bất kể vì lý do gì, nếu bạn không thực hiện theo các điều khoản và điều kiện sử dụng được ghi rõ trên website, hoặc nếu không muốn làm theo, xin vui lòng ngay lập tức ngừng sử dụng các đường dẫn liên kết và các biểu ngữ liên kết.

1.Các đường liên kết bị nghiêm cấm.

Có nội dung vu khống về các sản phẩm dịch vụ của công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd, các trang web thương mại có mục đích chào mời và bao gồm các nội dung về định kiến tín dụng, các liên kết từ trang chủ mà không phù hợp với quy định của công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd hoặc bao gồm nội dung bất hợp pháp, hoặc tham gia các hoạt động bất hợp pháp. Đó là nội dung thiết bị công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd và những nội dung khác của công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd được sử dụng để liên kết có thiết kế hình dạng trông giống như phần ban đầu của liên kết trang chủ, nhưng là thật sự vẫn chưa liên kết. Nếu bạn tạo một liên kết, xin vui lòng ghi rõ công ty hoặc đại lý sao cho có thể được nhìn thấy rõ ràng và tạo liên kết đến trang chủ hoặc công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd.

2.Làm thế nào để liên kết trong trường hợp sử dụng tên công ty

Hãy nhớ cách ghi sau đây trong HTML.
Công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd

3.Những điều khoản khác cần lưu ý

Chúng tôi xin báo trước URL trên nội dung trang web và công ty Okatsune Gear Manufacturing Co., Ltd có thể được thay đổi hoặc bị xóa mà không cần thông báo. Ngoài ra, các Điều khoản sử dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo. Nếu các điều khoản của giấy phép được thay đổi, chúng tôi sẽ thực hiện theo các điều khoản và điều kiện sử dụng sau khi thay đổi. Xin vui lòng chú ý.

ホブ盤

主要設備

組立製品等