vn

en

jp

歯車製作なら岡常歯車製作所へ

Công ty Okatsune Gears Manufacturing là nhà sản xuất bánh răng thực hiện toàn bộ quy trình từ tiện phôi đến xử lý nhiệt. Kỹ thuật này có nền tảng và được tích lũy từ lúc khởi nghiệp, năm 1931, đến nay.Và bằng cách sử dụng kỹ thuật này, chúng tôi đã có được sự tin tưởng của khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

歯車の奥義

岡常歯車製作所 主要コンテンツ

ホブ盤

主要設備

組立製品等